W DUCHU I PRAWDZIE

Katolicka Wspólnota Odnowy w Duchu Św - W Duchu i Prawdzie
Miejscowość: Wisznice
Liczba osób we wspólnocie:35
Opiekun współnoty: ks Jan Pieńkosz
Lider: Izabella Semeniuk
Historia wspólnoty: Początek naszej wspólnoty sięga roku 2012, w którym zaczęły się pierwsze spotkania niewielkiej grupki osób. Przez dziewięc kolejnych dni przed Świętem Zesłania Ducha Św gromadziliśmy się na modlitwie i śpiewaniu psalmów w oczekiwaniu na dary Ducha Św. Formalnie w roku 2014 zaraz po rekolekcjach ewangelizacyjnych wstąpiliśmy do ruchu Odnowy w Duchu Św.
Charyzmat wspólnoty:Jesteśmy w trakcie rozeznawania charyzmatu wspólnoty. Na podstawie dotychczasowego życia wspólnoty stwierdzamy,że Pan posyła nas na Nową Ewangelizację.Uwielbienia w centrum naszej miejscowości, organizacja spotkań młodych ewangelizatorów z młodzieżą w gimnazjum).Ponadto czlonkowie naszej wspólnoty pragną modlić się wstawienniczo( obecnie wspieramy taką posługę we wspolnocie w Białej Podlaskiej).