Wspólnota "PRAGNĘ" Sulbiny.
Opiekunem jest ks. Andrzej Lemieszek.
Spotkania są od września w każdą środę o 20.00.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz.20.00 zapraszamy na nabożeństwo  do Ducha Św.. Nabożeństwo polega na comiesięcznym uczestniczeniu we Mszy św. wotywnej ku czci Ducha Świętego. Jest to godne polecenia, gdyż z taką Mszą św. wiąże się wiele łask, zwłaszcza świateł dla praktycznego funkcjonowania w obecnym świecie zarówno dla kapłanów jak i dla wiernych przychodzących po światło dla trudnych spraw. Nabożeństwo ma na celu pogłębienie świadomości obecności Ducha Świętego.Inspiracją do tych nabożeństw były słowa skierowane od samego Pana Jezusa do św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego  :Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym, świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą mnie. A ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę św., albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”. Więc powiedziałam: „Panie, co ja mogę zrobić? Nikt mi nie uwierzy; widzisz, w jakim stanie jestem”. A On mi odpowiedział: „Kiedy nadejdzie chwila, ja uczynię wszystko, a ty będziesz niepotrzebna...”. [Za:] Bienheureuse Marie de Jésus Crucifié, Pensées, Editions du Serviteur, 1993, s. 85.