I POZNALI GO

Wspólnota " I poznali Go " z parafii podwyższonego Krzyża Św. w MIętnem.
opiekun - ks Jerzy Janowski
Lider - Marzena Mucha


Spotkania  odbywają się w każdy piątek po mszy św. wieczorowej o 18-tej i bierze w nich udział ok.  40-tu stałych członków. W czasie spotkań rozważamy Słowo Boże, uwielbiamy Pana modlitwą, pieśnią i tańcem. W czasie spotkania nasz ks. Opiekun Jerzy głosi konferencje po których dzielimy się świadectwami. Spotkania kończymy modlitwą wstawienniczą nad osobami, które o to proszą. W każdy trzeci piątek miesiąca sprawowana jest msza św. z modlitwa  o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała. Pan obrał sobie naszą świątynię do czynienia wielkich cudów a nas za swoje niegodne narzędzia;  za co mu chwała i cześć. Amen.