Obecni Koordynatorzy
Ks. Sebastian Bisek

Ewa Gregorczyk

 


  Odnowa w Duchu Świętym nie ma jednolitej struktury. Każda ze wspólnot działa niezależnie i w sensie prawnym podlega biskupowi miejsca. Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej.
        Powstała struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać miedzy sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). Delegatem ICCRS dla Europy Wschodniej jest ks. Wojciech Nowacki.
        W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan i jedna osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów ( K Z K ). W jego skład wchodzą między innymi koordynatorzy diecezjalni. ( więcej na temat struktury www.odnowa.org ). Na czele Zespołu K Z K  stoi przewodniczący - obecnie ks. Sławomir Płusa i wiceprzewodnicząca Norbert Dawidczyk. Krajowym Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym przez wiele lat był ks. bp Bronisław Dembowski.

Ks. Sławomir Płusa
ks. bp Józef Górzyński
Norbert Dawidczyk
Nowym opiekunem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, z ramienia Episkopatu Polski, jest ks. bp Józef Górzyński - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. 
Pierwszymi Koordynatorami w naszej diecezji byli: śp. ks. Robert Wegiera i Ida Niemirowska.
śp. ks. Robert Wegiera
śp. ks. Robert Wegiera

Ida Niemirowska
Ida Niemirowska

Rada KZK - aktualny skład

Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce składa się z dziewięciu osób: czterech księży, ojca jezuity i czterech osób świeckich. Wyboru obecnej rady dokonano w styczniu 2016 roku.

 

Delegat KEP: Ks. abp Józef Górzyński

Biskup Senior: Ks. bp Bronisław Dembowski

Aktualny skład Rady KZK:

Przewodniczący Rady : Ks. Sławomir Płusa

Wiceprzewodniczący Rady : Norbert Dawidczyk

Członkowie rady

  • Wojciech Karczewski
  • Inga Pozorska
  • Beata Towarek
  • Mariusz Mycielski
  • Ks. Andrzej Drapała
  • Ks.Marcin Wrzos