Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Galilea - Skórzec

Lokalizacja: Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Ks. opiekun: Andrzej Dziedziul MIC

Lider:
Mirosław Igański

Patroni:
Św. Antoni i Św. Filip Neri

Charyzmaty dary i posługi
: Miłość, radość, jedność, uwielbienie, służba muzyczna

Cechy
: Oddani w niewolę Jezusowi przez Maryję; Modlitwa za kapłanów i za dusze w czyśćcu cierpiące

Spotkania:

W środy o godz. 19:00 w domu parafialnym.
W pierwszą środę miesiąca zapraszamy na Mszę Św. o Duchu Świętym i nabożeństwo uwielbienia z modlitwą za chorych i cierpiących - godz. 18:00.
W każdą drugą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania diakonii modlitwy wstawieniczej.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca odbywają się spotkania na modlitwie uwielbieniowej

http://www.facebook.com/galilea.skorzec