Obecni Koordynatorzy
Ks.Henryk Skolimowski 

             LESZEK DENIS

  Odnowa w Duchu Świętym nie ma jednolitej struktury. Każda ze wspólnot działa niezależnie i w sensie prawnym podlega biskupowi miejsca. Celem Odnowy nie jest stworzenie ujednoliconego ruchu o ścisłej strukturze, ale uwrażliwienie każdego chrześcijanina i wspólnoty na dary duchowe (charyzmaty), których Bóg udziela każdemu inaczej.
        Powstała struktura, dzięki której wspólnoty mogą wymieniać miedzy sobą doświadczenia, organizować ogólnopolskie akcje, prowadzić domy rekolekcyjne i utrzymywać kontakty z ruchem charyzmatycznym na świecie i z Międzynarodowymi Służbami Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS). Delegatem ICCRS dla Europy Wschodniej jest ks. Wojciech Nowacki.
        W większości polskich diecezji działa po dwóch koordynatorów Odnowy: jeden wyznaczony przez biskupa kapłan i jedna osoba świecka, wybierana przez liderów wspólnot istniejących na terenie diecezji. Natomiast obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów ( K Z K ). W jego skład wchodzą między innymi koordynatorzy diecezjalni. ( więcej na temat struktury www.odnowa.org ). Na czele Zespołu KZK  stoi przewodniczący - obecnie ks. Artur Potrapeluk i wiceprzewodniczący Jerzt Malisiewicz.

Ks. Artur Potrapeluk
Ks. Bp Andrzej Przybylski
Jerzy Malisiewicz
Opiekunem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, z ramienia Episkopatu Polski, jest
 Ks. Bp Andrzej Przybylski
Pierwszymi Koordynatorami w naszej diecezji byli: śp. ks. Robert Wegiera i Ida Niemirowska.
śp. ks. Robert Wegiera
śp. ks. Robert Wegiera

Ida Niemirowska
Ida Niemirowska

Rada KZK - aktualny skład

Rada Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce

 

Delegat KEP: Ks. Bp Andrzej Przybylski

Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) : Ks. Artur Potrapeluk

V-ce Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów : Jerzy MalisiewiczKZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach, deleguje również przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego. W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy, m.in wydawnictw i czasopism. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (od 2019r. ks. Artur Potrapeluk) i wiceprzewodniczący (od 2019r. Jerzy Malisiewicz), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Spotkania pod przewodnictwem krajowego duszpasterza Odnowy, bpa Andrzeja Przybylskiego odbywają się 2-3 razy w roku. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca. Jednak już od początków ruchu charyzmatycznego w Polsce członkowie grup podejmowali próby ogólnopolskiej współpracy. W lutym 1977 r. i kwietniu 1979 r. miały miejsce pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot. Z czasem powstał zespół koordynatorów, który początkowo miał charakter nieformalny; jego członkami byli przedstawiciele rejonów Odnowy, skupiających kilka diecezji. Po zatwierdzeniu 15 września 1993 statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS), Krajowy Zespół Koordynatorów stworzył wzorowany na ICCRS statut. 

Komisja Teologiczna
— straż czystości wiary

Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła. Komisja w swoich dokumentach rozstrzyga pojawiające się w Odnowie teologiczne wątpliwości, poleca też wartościowe materiały formacyjne. Koordynatorom zależało na tym, by formacja w grupach odzwierciedlała rzeczywistą wiarę Kościoła. Skład: ks. Roman Pindel - biblista z Krakowa, ks. Mirosław Cholewa - dogmatyk i ojciec duchowny AWSD w Warszawie, ks. Mirosław Nowosielski - psycholog i wychowawca WSD w Łowiczu, ks. Józef Górzyński - liturgista z Warszawy oraz ks. Wojciech Nowacki - dogmatyk z Łomży.