BYLIŚMY ... SŁYSZELIŚMY ..... DOŚWIADCZYLIŚMY............... WIDZIELIŚMY .....

Byliśmy w Rzymie na świętowaniu Złotego Jubileuszu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.  Nie zabrakło i nas - wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z diecezji siedleckiej tam, gdzie zgromadził się Lud Boży z całego świata, by radować się, uwielbiać i dziękować Trójcy Przenajświętszej za 50 lat współtworzenia dzisiejszego Kościoła.
JESTEŚMY LUDEM Z HISTORIĄ.


Słyszeliśmy:

"Ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dla świata siewcami nadziei. Oni przywracają sens życia, zwłaszcza najbiedniejszym, wykluczonym i najbardziej potrzebującym pocieszenia" (Ojciec Święty Franciszek – audiencja generalna, środa 31.05.2017r)

„Dziś jesteśmy tutaj, jak w Wieczerniku, ale pod gołym niebem – bo nie ma w nas strachu! I też stoimy z sercem otwartym na obietnicę Ojca. Zebraliśmy się my wszyscy wierzący, wszyscy, którzy wyznajemy, że Jezus jest Panem. Wielu przybyło z różnych części świata i Duch Święty zjednoczył nas w celu odnowienia więzi braterskiej przyjaźni, aby one nas zachęciły do drogi w kierunku jedności. Jedności dla misji, a nie dla zatrzymania się. Dla misji, aby głosić, że Jezus jest Panem” – wskazał Ojciec Święty (Circo Massimo, piątek 03.06.2017r)

Podczas homilii wygłoszonej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego Franciszek mówił o pojednanej różnorodności jako drodze do prawdziwej jedności. Franciszek mówił do nas o dwóch wielkich pokusach, które zagraża prawdziwej jedności. Pierwsza to dążenie do różnorodności bez jedności, gdy stajemy się wyznawcami jedynie części; oraz dążenie do jedności bez różnorodności, gdy jednolitość prowadzi do utraty wolności. Dar Ducha Świętego, który jest jedność w różnorodności, sprawia, że "Kościół jest naszą matką i naszym domem: domem otwartym i gościnnym, gdzie dzielimy się wielopostaciową radością Ducha Świętego". Jednak tego Kościoła nie możemy budować bez przebaczenia, które jest darem do n-tej potęgi, jest największą miłością, tą, która zespala mimo wszystko, która powstrzymuje upadek, która umacnia i utwierdza. Przebaczenie wyzwala serce i pozwala, by rozpocząć na nowo: przebaczenie daje nadzieję (Plac Świętego Piotra, niedziela 04.06.2017r.)


Doświadczyliśmy
miłosnej atmosfery modlitwy
wszechobecnej Radości
wolności Dzieci Jednego Ojca
jedności w różnorodności 
mocy Ducha Świętego ......


Widzieliśmy 
Przy okazji obecności w Rzymie byliśmy w innych ciekawych i godnych zobaczenia miejscach, które naznaczone są obecnością Świętych: Świętego Franciszka, Świętej Klary, Świętego Ojca Pio i obecnością samego Boga w szczególnych znakach:
La Verna 
Asyż
San Giovanni Rotondo 
Lanciano
Manopello


Strona w budowie...