Kurs CHARIS Służebne Przywództwo

Kurs CHARIS Służebne Przywództwo

KURS Służebne Przywództwo ONLINE to wprowadzenie i ugruntowanie w teologii i praktyce odnowy charyzmatycznej oraz służby CHARIS

BĄDŹ ZAKORZENIONY I ZBUDOWANY W CHRYSTUSIE (KOL 2, 7)Szczegóły Kursu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://sluzebneprzywodztwo.org/o-kursie/.