PROPOZYCJE LEKTURY DUCHOWEJ

Dar języków. Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa - ks. M. Rosik

1 czerwca 2014 roku na stadionie olimpijskim w Rzymie dziesiątki tysięcy ludzi z całego świata modliło się w językach nad Ojcem Świętym. Franciszek ukląkł, opierając się o krzesło, i z pokorą skłonił głowę. Dwa tysiące lat wcześniej Paweł wkładał ręce na mieszkańców Efezu, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty, a ci otrzymywali Bożą łaskę i mówili językami. Tak samo czynili Piotr i Jan w Samarii. Cud daru języków służących do głoszenia dobrej nowiny i modlitewnego wielbienia Boga towarzyszył Kościołowi od dnia Pięćdziesiątnicy.

KSIĄŻKA DOSTĘPNA
https://agappe.shop/strona-glowna/230-dar-jezykow-biblia-historia-najpiekniejsze-swiadectwa-ks-m-rosik.html