" DUCHA NIE GAŚCIE"

REKOLEKCJE

Od 25.06.2021 Rozpoczynamy zapisy na rekolekcje dla wspólnot Odnowy pt. ,,DUCHA NIE GAŚCIE" ☺które poprowadzi ks. Dr Sławomir Płusa 27-29 sierpnia. Koszt to 270 zł.
Chcąc się zapisać wysyłamy maila na adres odnowa.maria@gmail.com
W  treści wpisując imię i nazwisko. Następnie mailem otrzymają Państwo dalsze info.